20 de novembre 2008

Un ple molt ple

Aquest dilluns vàrem celebrar un dels millors plens del mandat. Un dels millors perquè era sobre qüestions que afecten el dia a dia de la gent i en les que vàrem poder constatar les diferències ideològiques entre les diferents formacions polítiques representades al ple.

ICV va aconseguir, retirant la moció sobre els transgènics que ningú recolzava, que el Govern municipal es comprometés a promoure el debat sobre aquesta qüestió que afecta el medi ambient, però també i molt la salut i les relacions sociopolítiques mundials. La comissió de seguiment de l’Agenda 21 serà l’encarregada de donar-li forma a aquest compromís.

Dilluns us parlava del ple però no us vaig explicar el que encara no havíem aconseguit i és que en el decurs del matí i amb l’ajuda d’una esmena del grup socialista li vam treure al govern municipal un compromís per tal que el transport pels i les menors de 12 anys en el curs 2009-2010 sigui gratuït a la nostra ciutat, fita històrica sense dubte.

També vàrem aconseguir un posicionament unànime a favor de la gent que està patint els nombrosos ERO a l’Àrea Metropolitana i, singularment, a la nostra ciutat, en el cas de DELPHI. I vàrem votar a favor de les mocions d’ERC per tal de poder aprofitar la piscina del Parc Central tot l’any, i d’un pla d’actuació municipal i de la Generalitat per millorar els equipaments educatius de la ciutat, amb molts dèficits de manteniment. Bona feina la feta pel Grup d’ERC !. CiU va presentar una moció contra la congelació als PGE 2009 de les partides a favor dels municipis, lògicament li vàrem donar suport nosaltres i ERC. No seria coherent un altre posicionament en la línia de les iniciatives que estem fent al Congrés i al Senat.

Tot i haver altres punts importants – manifest 25 de novembre 2008. La violència masclista : un problema de totes i tots, pla director municipal en solidaritat i cooperació,...- em vull centrar i ja ho desenvoluparé més endavant, en la ratificació dels suggeriments municipals al Pla Territorial Metropolità. El nostre posicionament va ser contrari per tres motius : l’informe de medi ambient de l’ajuntament era perfectament assumible per nosaltres però en la proposta d’acord deia textualment “complementar l’anterior acord en aquells aspectes específicament ambientals...” – algú entén que vol dir això ?. El segon motiu és la inclusió en els suggeriments del següent text: “s’ha d’ajustar l’àmbit de protecció especial (Torre Negra) al traçat de l’anomenada Ronda Sud, definint-la com un vial de tancament del desenvolupament urbà i fronterer amb el sòl no urbanitzable de Torre Negra”, què us sembla ? doncs CiU (òbviament) però també PSC, hi van donar suport. I sort que a les intervencions vàrem apretar i al final van treure un punt que deia “el traçat de la ronda sud hauria de coincidir amb el previst segons les reserves de sòl”. En tercer lloc, la proposta de connexió ferroviària no la podem acceptar perquè és un cop més “venda de fum” davant les necessitats de transport públic de la gent, de la d’ara i de les generacions futures.


Nota : he linkat a les diferents mocions les intervencions al ple gravades per Ràdio Sant Cugat. A continuació us linko el reportatge de TVSC sobre el ple :

1.- sobre el finançament municipal