13 d’octubre 2010

La Ronda del Vallès no és el Quart Cinturó

El proper 9 d’octubre finalitza el termini de presentació d’al.legacions a l’estudi informatiu del “cierre de la autovia orbital de Barcelona” promogut pel Ministeri de Foment. De fet aquest termini va ésser prorrogat després de múltiples pressions per part d’institucions, partits i entitats que veien amb decepció la manca de respecte per part del govern espanyol pel que fa a l’exercici de la participació ciutadana en la definició dels projectes que afecten al territori. Aquest anunci d’estudi informatiu respon més a l’afany electoralista del partit socialista que no pas a la voluntat del nostre territori per resoldre els múltiples problemes que afecten el dia a dia a la mobilitat a la nostra comarca.

ICV, membre actiu de la Campanya contra el Quart Cinturó, presentàvem a principis de mes les nostres al•legacions, en boca del nostre secretari general Joan Herrera, basades en tres aspectes fonamentals. Aquest projecte no respon als requeriments de mobilitat fixats al Pla Territorial Metropolità de Barcelona pel Vallès, així com tampoc al Pacte Nacional d'Infraestructures signat per les forces polítiques i socials de Catalunya i assumit pel Govern. Reclamem que es faci prèviament un Pla Específic de Mobilitat pel Vallès que posi l'accent en la millora del transport públic, la xarxa ferroviària i la del TramVallès i, pel que fa a la xarxa viària, la Ronda del Vallès hauria d’adequar-se a un disseny que faciliti els desplaçaments interlocals i amb els polígons d'activitat com a part de la xarxa viària interna.
També introduïm una nova proposta que és que, responent a la demanda de més autonomia pel nostre país, es transfereixi la titularitat d’aquest projecte a la Generalitat com es va fer en el cas de la N-II al Maresme.

En els darrers dies he pogut compartir amb diferents agents econòmics i socials la necessitat de resoldre definitivament les mancances pel que fa al transport de mercaderies i persones en la nostra regió per tal de millorar la competitivitat d’una comarca on resideixen més de 800 mil persones i que representa el territori més industrialitzat del país. Compartim el seu diagnòstic però no una solució que es basi en expedients caducats i poc respectuosos en els valors ambientals de la nostra comarca, afectada ja per massa ferides històriques. El Vallès del s.XXI no pot assumir més retards i encara estem a temps de fer les coses de forma més intel•ligent i raonable. En un moment on la despesa pública s’ha de racionalitzar no podem acceptar propostes irracionals com les que defensen els avui partits majoritaris. Amb el que ens costaria aquest projecte podríem posar al dia la xarxa de rodalies, engegar la xarxa del tramvallès, l’eix de mercaderies mediterrani i la connexió, avui paralitzada inexplicablement, de l’A2 amb l’AP7.

Tot el que proposem està al Pla Territorial Metropolità i no és literatura. Per fi un govern ha planificat el territori, amb un nou model pel seu desenvolupament, ara cal que siguem fidels a la paraula donada als diferents agents i als compromisos amb la ciutadania. Aquest cop no podem fallar, el futur no ens ho perdonaria, però cal que sigui amb sentit comú.

article publicat a l'A+Sabadell