04 de desembre 2010

El parany de la Torre Negra *

“Artifici dreçat contra algú, especialment per seduir-lo”, així és com defineix la paraula “parany” el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans i així és com hem viscut el grup municipal d’ICV-EUiA la darrera proposta de l’equip de govern per la requalificació dels terrenys de la Torre Negra. L’alcalde Recoder ha aconseguit col•locar en l’opinió pública diferents conceptes inexactes per bastir el seu argumentari. I nosaltres ens disposem a desmuntar-los per defensar el nostre.

Aquesta nova tramitació urbanística no és una resposta a la darrera sentència que anul•là l’aprovació definitiva del planejament de la Torre Negra. L’ajuntament, i així ho diu la sentència esmentada, te tot el dret a preservar aquest sector de la ciutat per interès públic. No estem doncs “responent” a un jutge sinó iniciant una nova tramitació a partir d’una nova realitat. Així doncs el concepte “el jutge ens diu que....” no és cert.

En l’actualitat, a diferència del moment en que es van iniciar els planejaments anul.lats, disposem de nous instruments per augmentar la preservació de la Torre Negra. El nou Pla Territorial Metropolità aprovat pel Govern preveu que la aquest parc rural sigui considerat com un espai lliure i, l’aprovació del decret que declara Collserola com a Parc Natural incorpora la Torre Negra en el seu àmbit i, per tant, facilita ara sí, la qualificació d’aquests terrenys com d’especial protecció, plantejament al que ha renunciat el nostre ajuntament per principi de prudència. Nosaltres creiem que cal aprofitar aquests instruments per augmentar la seva preservació. Algú pot entendre que amb més arguments que mai donem passos enrere ?.

L’equip de govern, i qui ha donat suport a aquest nou tràmit urbanístic, ens proposa unilateralment la traça d’una ronda urbana pel sector de la Torre Negra, concretament per sobre el torrent de Llaceres. Sembla que haguem de combregar amb la idea que aquesta infraestructura és imprescindible i, per nosaltres, no ho és. En primer lloc perquè no hi ha cap estudi de mobilitat que així ho determini, el que s’ha adjuntat a l’expedient aprovat al ple preveu un creixement del transport privat a la nostra ciutat important, i més en aquella zona, però no es planteja la millora del transport públic com a alternativa a la construcció a una nova via. En segon lloc la sentència no ens imposa res, només ens planteja que no es poden dibuixar tantes traces i reclama que si es dibuixa s’ha d’argumentar la seva necessitat per la mobilitat i el seu impacte en el medi. Imagineu per un moment la construcció d’un vial per sobre del torrent ? per acabar a on ? a l’Arrabassada ? què en traurem ? i qui ho pagarà ?

L’equip de govern vol confondre quan diu que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat dona el vist-i-plau a aquesta proposta. El Govern va informar l’avanç de planejament anterior amb diversos condicionants, que no es responen en aquest tràmit. Nosaltres hem demanat que es posi a informació pública amb l’informe de sostenibilitat ambiental, com a garantia del ple exercici de participació ciutadana. No ha estat possible. Per què te tanta pressa l’alcalde Recoder ? en un tema cabdal de ciutat no valia la pena cercar el consens polític i ciutadà com sempre ?. Nosaltres, en tot cas, no caurem en aquest parany, no combregarem amb rodes de molí, encara que tinguem que cridar enmig del desert.

*aquest article el vaig enviar al Diari de Sant Cugat fa dues setmanes però no me'l van publicar