20 de maig 2015

49,84 milions d'euros d'inversió en polítiques socials?

Anunci electoral de CiU
Ja és habitual que en les campanyes electorals determinats partits prometin actuacions a la ciutat, accions als veïns en el seu barri, fins i tot que facin arranjaments o inversions que no se sap ben bé d'on han sortit però, què carai!, quan arriben les eleccions tothom té pressa per acabar-les - i això passa no només a Sant Cugat -.

També escoltem aquests dies fins i tot algunes bajanades dites per candidats a les eleccions locals que responen més a un desconeixement de la ciutat i al funcionament dels marcs legals - que sempre es poden trencar és clar, però difícilment des dels ajuntaments -. Però el que ha estat de nota, bona nota, és la campanya del partit governant. Com és normal li treuen rendiment a la seva acció de govern - malament aniríem sinó - i haureu vist que hi ha diferents tipus de cartells que ens donen dades d'aquesta acció. Són dades interessants i potents, però són certes? Són contrastables? Algú ho ha fet? La resta de partits, pel que s'ha vist a la campanya, no.

La dada del 92% de satisfacció de viure a Sant Cugat, des del meu punt de vista, és una presa de pèl electoral. Seria més adequada per un anunci de fidelització de ciutat. Si us han preguntat a l'enquesta de l'observatori, dubto molt que responeu que NO a esteu satisfets de viure a Sant Cugat?. I això no té res a veure amb el partit governant. Bé, una mica sí que hi pot tenir a veure, però molt relativament.


Evolució de la despesa corrent 2011 - 2014 en polítiques socials
La dada però que m'ha cridat més l'atenció és la dels 49,84 milions d'euros que segons el cartell en el que surt la candidata de CiU, Mercè Conesa, s'han invertit entre el 2011 i el 2014 en polítiques socials i d'atenció a les persones (Ciutat amiga de la gent gran, Ciutat d'oportunitats per la joventut, Ciutat dels infants i les famílies, Foment de l'esport i vida saludable, Ciutat educadora, culta i creativa, Ciutat tranquil·la, segura, cívica i saludable, i foment de l'ocupabilitat de les persones). Està bé, a més, que hi posin aquests detalls encara que sigui en lletra més petita perquè facilita trobar les partides en l'execució del pressupost.

Evolució de les inversions 2011-2014 en polítiques socials
I això és el que he fet. Anar a l'execució del pressupost que hi ha a la web de l'ajuntament. I què hi trobem, com he explicat en algun altre article?: doncs que no quadren les dades. Resulta que en aquests 4 anys l'ajuntament s'ha gastat en aquests capítols 114,6 milions d'euros. Direu: aquest xicot està sonat i li està donant peixet a CiU. Doncs potser sí. Però no crec que tenint com tenen els números a la seva disposició hagin tirat pel capbaix, no us sembla?. Què passa amb aquests números? Com podreu veure a les gràfiques, en la despesa corrent, d'aquests 114,6 milions, 49 milions - un 43% -, és per personal, el que deixaria la despesa en 65 milions d'euros. Però segueix sent superior!, us direu. Doncs sí!. D'aquests 65 milions però si li traiem la partida de seguretat i ordre públic - sense comptar el capítol de personal - ens quedem amb 38,7 milions d'euros. Què vol dir això? Que per polítiques estrictament socials - vegi's ocupació, educació, cultura, esports, habitatge i sanitat - en 4 anys la despesa o inversió social ha estat de 38,7 milions d'euros executats, o sigui diners que estan emparaulats o pagats.


També podria ser que quan ens parlen d'inversions parlin d'inversions de debò, de diners que es dediquen a nous equipaments i no a despesa corrent. En aquest cas les inversions en aquests 4 anys han estat de 10,2 milions d'euros. Si ho sumem a la xifra anterior ens podria donar els 48,9 milions dels que parla la publicitat de CiU. Però si tenim en compte el mateix criteri i traiem la part de seguretat ciutadana hauríem de reduir més de 2 milions en aquest concepte. Aquestes són les xifres que he trobat jo, comptant les partides que estan penjades a la web de l'ajuntament. No sé quines són les que ha fet servir CiU. Estaria bé saber-ho però.