26 de novembre 2008

Incoherències en el finançament municipal

Ens titllava d’oportunistes la diputada Montserrat Colldeforns aquesta setmana arran de la roda de premsa efectuada pels alcaldes de Manlleu (ERC), Sant Cugat (CiU) i El Prat (ICV) al Col·legi de periodistes de Barcelona.

El passat 10 de setembre les associacions municipalistes catalanes amb el President Montilla al capdavant oficialitzaven un posicionament comú al mateix Palau de la Generalitat. Aquest posicionament ha estat trencat unilateralment pel PSC. Millor dit : els diputats del PSC a Madrid han votat en contra de les esmenes presentades al Pressupost General de l’Estat 2009 fetes per ERC, CiU i ICV. No estaria malament que expliquessin el perquè d’aquest posicionament lesiu pels interessos municipalistes catalans, en lloc de fer declaracions cofoies i sense resposta concreta a les nostres esmenes.

Els ajuntaments es veuran en una situació compromesa el proper any. La baixada d’ingressos provinents de l’activitat immobiliària que havia prorrogat les penes pressupostàries municipals provocades pel mal sistema de finançament local i autonòmic n’és una causa clara. L’altra és l’assumpció per part dels municipis d’aquelles competències que no els pertoquen per tal de donar resposta a la ciutadania. No debades els ajuntaments són l’administració més propera a la gent i a manca de resposta d’altres administracions els ajuntaments han assumit una sèrie de competències que no els pertoca però que algú ha de fer. La posada en marxa de la Llei d’Autonomia Personal i la de Serveis Socials ha posat encara més en precari la situació econòmica dels ajuntaments.

En les esmenes presentades pels tres grups es demana la reforma urgent o suspensió de la Llei d’Estabilitat Pressupostària - no és de rebut que mentre països europeus es poden endeutar fins el 3 i el 4% aquí es segueixi defensant a mort l’endeutament zero- , la devolució de l’IVA de les inversions i l’increment de les transferències de l’Estat com a mínim a l’IPC interanual previst. Aquests arguments els he escoltat en boca d’importants líders socialistes municipals. No estaria de més que l’alcalde Bustos, president de la Federació de Municipis de Catalunya digués quelcom. Potser aclariríem si nosaltres som oportunistes o és que el Govern Central pren mesures poc oportunes...