20 de maig 2009

Emoció i decepció

El ple d’aquest mes ha estat decebedor i alhora emocionant. Bàsicament aquest ple estava marcat per dues propostes del grup socialista i del nostre grup per tal que d’un costat es garantís la informació immediata de les sentències sobre acords plenaris i, d’una altra, la participació dels grups de l’oposició i dels agents implicats en la definició del model de gestió de residus dels propers anys.

CiU comença una nova etapa política. Si fins ara la major part de propostes de resolució havien comptat amb el suport de la majoria del ple, també del govern municipal, havia estat sobretot per la implicació dels grups d’ERC,PSC i ICV-EUiA en la seva aprovació, conscients que aquesta és una de les úniques vies d’incidir en la política municipal atesa la majoria absoluta de CiU. Dilluns al ple avís per navegants. Els propers dos anys poden ser els del corró convergent a la nostra ciutat. Res a comparar amb altres municipis. L’alcalde en feia esment en aquest ple. Les diferències : CiU governa en més municipis dels que pot semblar en l’àrea metropolitana i la seva forma de fer oposició és ben diferent a la nostra. Confrontació vs. responsabilitat i vocació de servei públic.

Però si alguna cosa s’ha de destacar d’aquest ple és que ha estat el darrer de la companya i amiga Àssun Reyes. Aquí teniu un enllaç a la meva intervenció plenària, i a la de l'Àssun. Vull destacar dues coses del seu pas per aquest ajuntament d’aquesta donassa : hagués estat una molt bona regidora de govern, així ho va explicitar l’alcalde Recoder i estic d’acord, la seva experiència i vocació de servei públic ho haguessin garantit. Ha estat una regidora genial : tot i el seu idealisme ha estat constructiva, positiva, conciliadora, dialogant. Aquest és el seu llegat.

noticia RSC sobre moció ICV Mesa de residus