13 d’abril 2012

El Pla Local d'Habitatge,un full de ruta que cal redreçar


El passat 30 de març es va aprovar definitivament el pressupost municipal d'enguany i de forma inicial el Pla Local d'Habitatge. Dues qüestions cabdals pel futur de la nostra ciutat. Cap d'elles però ha comptat amb el nostre suport. La primera perquè no s'ha assumit cap de les nostres aportacions,la segona perquè pensem que és una mostra més de la política d'aparador del nostre ajuntament i no respon a la realitat de la població de la ciutat.

El Pla Local d'Habitatge és un instrument amb valor legal definit per la Llei pel dret a l'habitatge del 2007 que significa un compromís d'actuació municipal en matèria d'habitatge pels propers 5 anys. Arriba tard si atenem a l'aprovació de la Llei però mai és tard si la finalitat és bona. Aquest document és fruit del treball fet durant 3 anys de diagnosi i anàlisi de dades. La participació ciutadana,prevista en la llei esmentada,ha estat molt menor del que esperàvem per la importància de l'objecte d'aquest treball,però vistos els precedents en altres processos és comprensible que hagi estat així.

El document aprovat pel govern de CiU ja està a l'abast a la web municipal - ha costat - i en informació pública en els propers dies. Des d'aquesta columna proposem a la ciutadania que s’estudiï la proposta,sense cap dubte interessant i que faci arribar propostes directament a la plana de seguiment del procés o be al grup municipal d'ICV de l'ajuntament per canalitzar-les. Nosaltres estem treballant un document alternatiu amb persones especialistes en aquest tema i ja avancem,com ho va fer la nostra regidora al ple municipal,que es basaran en els següents aspectes:
foto Cristina Forés El Punt - Avui

L'ajuntament accepta la necessitat de posar a l'abast de la gent uns 1.500 habitatges de protecció oficial,el pla només en dibuixa vora els 500. Vist el magre escenari pressupostari municipal i les retallades dels governs català i espanyol se'ns fa difícil creure que el govern pugui donar resposta a la necessitat,assumida en el pla,de unes mil famílies que avui ja necessiten de l'ajuda de l'administració per accedir a un habitatge. El mateix pla lamenta la greu davallada de les polítiques de foment de l'habitatge assequible de la resta de governs,que es materialitzen en la baixada de subvencions als ajuntaments i de les ajudes per accedir a un habitatge digne que existien fins ara.

Des del nostre punt de vista l'ajuntament ha de centrar els seus esforços en tres àmbits donada la realitat de l'habitatge a la nostra ciutat: promoure habitatge a preu assequible de lloguer i també en altres formules ja avui experimentades com pot ser la de cessió d'ús;la posada en el mercat dels habitatges buits de la ciutat via concertació amb les propietats i la rehabilitació del parc d'habitatge per tal que qui hi viu no hagi de marxar,sobretot en el cas de la gent gran,i com a motor de creació d'ocupació en l'àmbit de la construcció.

Així doncs ICV treballarem perquè la política d'habitatge a la nostra ciutat sigui més proactiva,que no esperi a que li vinguin les oportunitats sinó que las vagi a buscar. L'habitatge per nosaltres és un dret bàsic de ciutadania i la gent ha de tenir a l'ajuntament com el seu principal aliat per garantir-lo.

Aquest article ha estat publicat el 12/4/2012 a cugat.cat