15 de març 2013

Una mirada diferent – i també certa – sobre l'observatori ciutadà (I)


En els darrers dies l'observatori que cada sis mesos realitza el nostre ajuntament sobre la percepció que te la ciutadania de determinats serveis públics, de la valoració que fan de la política municipal i fins i tot del seu posicionament polític i religiós ha estat notícia diària als mitjans de la nostra ciutat. No seré jo qui analitzi com s'ha abordat aquesta noticia perquè cadascú ressalta allò que creu més rellevant. Però ja que s'han ressaltat unes dades o, millor dit titulars, en facilitaré unes altres, que també estan en el mateix estudi, al mateix nivell, que complementen la informació i penso que relativitzen, en alguns casos, i aprofundeixen, en altres, els titulars que s'han anat donant sobre les visions sempre subjectives d'una enquesta.

S'ha de començar per situar l'enquesta en el temps, mitjans de desembre del 2012, un mes després de les eleccions del Parlament. Pel que fa a la satisfacció de viure a Sant Cugat més d'un 9% de qui hi viu està poc satisfet, les notes menys altes (per sobre però del 7 i per sota del 8) es donen als barris de La Floresta, Les Planes, El Coll, Sant Francesc i el Centre, el que diríem que és la ciutat més consolidada i en la franja d'edat dels 25 als 34 anys. Una dada crida l'atenció: un 7,7% està poc o gens satisfet/a de viure a la ciutat, el valor més alt en els darrers 8 anys.

S'ha ressaltat per part de tothom l'elevat percentatge de sentiment de pertinença per part de la ciutadania. Seria bo comparar-ho amb altres municipis per treure'n encara més conclusions, segur que positives. La xarxa d'associacionisme és una de les claus d'aquest fet malgrat les condicions en que treballa. Hi ha dues dades però en les que m'aturo. La primera perquè és una oportunitat de millora: més d'un 18% només se sent una mica o gens santcugatenc/a, lògic atenent a la gran afluència de nous ciutadans vinguts amb el creixement experimentat per la nostra ciutat. L'altra dada és doble: qui més se sent de Sant Cugat és qui viu a Valldoreix... amb un 8,4 i qui menys, qui viu a La Floresta i a Les Planes...amb un 6,4!!!. Aquesta dada no ens pot deixar neutres. Si realment la gent que viu a Valldoreix se sent identificat amb Sant Cugat per sobre de la mitjana tenint com te una administració descentralitzada qui defensava plantejaments secessionistes te mala peça al teler. Una altra cosa és la necessitat de l'apropament de les decisions i la gestió de la cosa pública al territori. Pel que fa a La Floresta i a Les Planes és evident que el resultat és fruit del desencantament dels veïns i veïnes pel maltractament històric que reben per part dels successius governs municipals i també, perquè no dir-ho, pel sentiment de molta de la seva gent de no pertànyer a una ciutat que ja no és com era...a diferència dels seus barris.

eu.wikipedia.org - ajuntament antic
L'observatori també pregunta sobre la percepció que te la ciutadania de la situació econòmica i destaca que hagi empitjorat 11 punts en un any ( passant del 79,5% al 91% els que la qualifiquen de dolenta o molt dolenta) i que estigui 4 punts per sobre de la mitjana de Catalunya ( CEO = 87% ). En sis mesos ens hem tornat més optimistes perquè hem passat d'un 56% a un 36% que pensàvem que empitjoraria la situació econòmica a un any vista (el CEO = 40%) i d'un 7,5% a un 16,4% (CEO = 17,2%) que millorarà. S'ha de dir també que ha crescut en un 10% qui no sap què passarà (d'un 33% a un 43%). En la situació econòmica si hi ha una dada objectiva és quan et pregunten sobre si “la seva situació econòmica és ara millor, pitjor o igual que la de fa un any?” i aquí sí tenim una dada que fa fredor: a la nostra ciutat en els darrers dos anys s'ha passat d'un 37,8% de la gent (octubre 2010) que li havia empitjorat a un 51,3% en aquesta darrera enquesta. Més d'un 13% més en 2 anys i un 10% més en el darrer any. Clar que si fem cas del que diu el CEO la mitjana catalana és del 79,5%. Pel que fa a la destrucció d'ocupació en aquesta enquesta es torna a la “normalitat” de fa un any: a la pregunta “vostè o algú de la seva família ha perdut la feina en els darrers 6 mesos?” gairebé un 30% de les persones enquestades responen que sí, la qual cosa és una bona notícia si tenim en compte que en les de juliol i juny d'aquest any la mateixa resposta estava per sobre del 40%. També pot venir donat aquest resultat en que una bona part de l'ocupació per destruir ja ho està en aquest moments, vull dir que s'hauria de fer la preguntar també en positiu: “vostè o algú de la seva família ha millorat la seva situació laboral en els darrers 6 mesos?”, d'aquesta forma també sabrien alguns si ha servit per alguna cosa la darrera Reforma Laboral...nosaltres ja sabem que no...millor dit: ha servit per destruir ocupació de qualitat.

Seguiré parlant de l'observatori ciutadà, hi ha més "material", però a tall d'exemple us adjunto a continuació alguns dels titulars de cugat.cat sobre l'observatori ciutadà: