26 de setembre 2007

LA NACIÓ CATALANA DIU PROU !!

En el proper ple de l’ajuntament de Sant Cugat, el 15 d’octubre, el Grup Municipal d’ICV-EUiA presentarà una proposta d’acord perquè el poble de Sant Cugat a través dels seus legítims representants digui PROU.
L’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, partits, sindicats i entitats de tota mena que en van ser espoliats el 1939. Aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan els tècnics acabaren la identificació dels documents i objectes catalans. Recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució. No es pot consentir que cap altre afectat pugui desaparèixer sense veure la justa restitució dels seus béns i per aquest motiu proposarem al Ple els següents acords :

Primer.- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat, persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli.

Segon.- Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina Sánchez que immediatament prossegueixi, en cooperació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el procés d’identificació dels documents i objectes catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes.

Tercer.- Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri de Cultura -Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la Generalitat de Catalunya els documents i objectes arrabassats per la força el 1939, amb la finalitat que aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus legítims propietaris.

Quart.- Adherir-se a l’acte convocat per la Comissió de la Dignitat pel dia 21 d’octubre al Palau Sant Jordi amb el títol “La Nació Catalana diu PROU, volem tots els papers”.

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Ministre de Cultura, el Conseller de Cultura de la Generalitat i la Comissió de la Dignitat.

1 comentari:

Toni Salado ha dit...

Hola Xavi,

Una iniciativa interessant i justa, i que hem de recolçar, sens dubte.

Per cert, t'he linkat al meu bloc polític.

Ens veiem!