23 d’abril 2008

Avui : Palau i Fabre..

Missiva
T'escric amb llapis vermell, mots de foc;
parlo de bes i ja és besar-te un poc

Josep Palau i Fabre - Poemes de l'alquimista
Barcelona, 1940

Gràcies Pep Altayo!!