23 de desembre 2008

BONS TEMPS PER FER POLÍTICA

“Malos tiempos para la lírica” és d’aquells títols que em va acompanyar en la meva adolescència. Golpes Bajos – així és com es deia el grup i no és una referència a l’actualitat – ho va compartir amb molts dels de la meva edat per allà els anys 80. Estem en temps que no són bons per la lírica però sí en canvi són bons temps per la política. O al menys així pensem els que defensem que en moments de dificultats s’ha de recuperar el que te de bo la política i emprar-la en benefici de la col•lectivitat.

I això és el que ha fet ICV-EUiA davant el pressupost de l’ajuntament de Sant Cugat pel 2009. Ha estat un procés llarg, de treball intens. El setembre el nostre Grup presentava una proposta de mesures contra la crisi en l’àmbit local. Una proposta que contenia aquelles iniciatives que havia de desenvolupar el nostre ajuntament per plantar cara a la crisi. Contenció en les partides més prescindibles i, sobretot, priorització de la despesa en polítiques socials i d’ocupació.

En l’aprovació de les ordenances fiscals del 2009 hem incorporat una rebaixa de les taxes i preus públics sobre la proposta inicial, que és una bona notícia per l’activitat econòmica i pels usuaris/es dels serveis públics i, una bossa “anti-crisi” per donar resposta als problemes socials i laborals a la nostra ciutat. En l’acord del pressupost aquesta l’hem concretada en uns 700 mil €.

Quines són les aportacions específiques del nostre Grup en el pressupost del 2009 ?. Molt resumidament : millora del transport públic (garantint la de les línies 7 – sobretot pel que fa a les freqüències del Leonardo da Vinci – i de les línies que passen per La Floresta), millora de la gestió dels residus (afegint a l’ampliació de la recollida de l’orgànica a Les Planes i La Floresta, la millora de la recollida d’envasos al centre vianantitzat), la garantia que les activitats que desenvolupen les entitats es puguin seguir fent en moments en que altres fonts de finançament poden veure’s retallades (hem aconseguit frenar la rebaixa de partides i sumar-hi una bossa de diners que es lligarà a prioritats de cada moment ) i l'execució efectiva de la xarxa de carril-bici que connecti els centres d'interès (prioritàriament els CEIP's i IES).

Aquest acord va més enllà del vot del darrer ple. En aquest sentit hem acordat l’elaboració d’un Pla Local d’Habitatge per la ciutat que haurà de preveure l’estratègia a seguir per acomplir els objectius de la Llei pel dret a l’Habitatge, quin paper ha de jugar el Govern de Catalunya, polítiques d’adquisició de patrimoni i de pisos per posar-los en el mercat de promoció pública. També hem acordat que quan es concreti el Pla d’Equipaments s’incorpori la millora de les Pistes de Sant Francesc i la urbanització d’algun sector de La Floresta. A més ens felicitem també que entre les propostes pel Fons Estatal d’inversió que es faran durant el 2009 – més de 13 milions d’€ - s’incloguin 1,4 milions d’€ per acabar el Casino de La Floresta.

Hem fet política doncs en majúscules, amb aquest acord estem segurs que es podrà donar millor resposta a la gent de la nostra ciutat que estan i que malauradament estan passant un mal moment. No és però un xec en blanc, no gestionarem el pressupost perquè no som nosaltres qui governem però si que ens hem assegurat que d’aquest pressupost en podrem fer un seguiment mai aconseguit a la nostra ciutat. Esperem a la seva liquidació doncs per valorar de forma objectiva la virtut d’haver-li donat el nostre suport més enllà de càlculs electorals.

1.-Tractament notícia per RSC
2.-Tractament notícia per TVSC

Us desitjo bones festes !!

1 comentari:

Roger Morales i Puig ha dit...

Ja ens aniria bé a Cerdanyola tenir una oposició crítica però responsable com la que feu vosaltres...